Cyfle i ennill lle am ddim yn Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd 2017

I ddathlu lansiad gwefan newydd Rhedeg Cymru a'r ffaith bod Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd dim ond 12 wythnos i ffwrdd, ar ddydd Sul Hydref 1af, rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gennym dau le AM DDIM i’w hennill!

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud er mwyn fod a siawns i ennill yw ymuno â chymuned Run Cymru yma Byddwn yn dewis enillwyr lwcus ar 17eg Gorffennaf 2017. Felly cofiwch YMUNO a ni nawr!

Ond os ydych chi'n meddwl, 'dydw i erioed wedi rhedeg hanner marathon o’r blaen, sut allai wneud hyn?’ - na phetruswch, rydym â rhaglenni hyfforddi 12 wythnos sy'n addas ar gyfer bawb! O’r rheiny sydd wedi breuddwydio am redeg un o rasys fwyaf yng Nghymru, i redwyr profiadol sydd am guro eu hamser gorau mae’r cynlluniau i’w gael yma

Gyda dros 75% o leoedd yn y ras wedi ei llenwi, mae rhedwyr yn cael eu hannog i gofrestru yn awr rhag cael ei siomi. Felly peidiwch ag oedi, ymunwch a Rhedeg Cymru heddiw i fod a chyfle i ennill ei lle am ddim!

Ddim yn siŵr beth i'w ddisgwyl? Edrychwch ar gofnod o’r ras llynedd yma

BOB LWC!