Cychwyn arni

Y RHEDWR
CYCHWYN EICH GRWP
RHEDEG YN Y GWEITHLE
DOD YN ARWEINYDD
YMUNO A'R GYMUNED