ABOUT US

Ymunwch a’r gymuned

Enw*
Cyfenw*
Cod post*
e-bost*
Ffôn symudol
Categori Oedran (rhowch gylch)
Rhyw
Siarad Cymraeg?
Ers faint ydych chi wedi bod yn rhedeg?
Pam ydych chi’n rhedeg?*
Ydych chi’n rhedeg gyda grŵp rhedeg?
Os mai ‘ydw’ oedd eich ateb, rhowch Enw'r Grŵp
Lefel y Grŵp – ticiwch bob un sy’n berthnasol*
Rwy’n hapus i dderbyn newyddlen Rhedeg Cymru*
Eisiau pecyn i greu grŵp rhedeg?
Mae Rhedeg Cymru yn cydymffurfio a pholisi Gwarchod Data 1998