Tîm Rhedeg Cymru

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod a chyfle gwych i chi ar gyfer 2017. Rydym a 50 o leoedd, am ddim, ar gyfer digwyddiad rhedeg diweddara’ Caerdydd - ras 10c Bae Caerdydd 2017. Mae'r ras ar 02/04/2017. Rydym yn chwilio am 10 tîm o 5 i fod yn rhan o Dîm Rhedeg Cymru, ond mae’n rhaid i bob tîm fod wedi cofrestru eu grŵp rhedeg cymdeithasol ar ein gwefan cyn gallu cymryd rhan.

Bydd timau i gyd yn derbyn;

• lle am ddim yn y ras
• cynlluniau hyfforddi a mynediad i rwydwaith cymorth Rhedeg Cymru
• gwahoddiad i noson hyfforddi, a gynhaliwyd gan arbenigwr dygnwch-fydd yn cynnig awgrymiadau a chyngor
• crys-t y ras
• gwobrau tîm (amryw o wobrau categori i'w hennill!)

Sut i Ennill eich lle am ddim

Bydd y 50 o leoedd yn cael eu dosbarthu drwy gyfryngau cymdeithasol, ein gwefan a grwpiau cymunedol lleol yng Nghymru. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn Rhedeg Cymru ar Facebook (IRunWales) a Thrydar (@runwales) ble byddwn yn cyhoeddi pryd bydd y gystadleuaeth yn agor - MAE'R GYSTADLEUAETH AR AGOR!
Er mwyn bod yn gymwys i gystadlu, mae’n rhaid i’ch tîm gofrestru fel grŵp rhedeg gymdeithasol ar ein gwefan - os nad ydych yn siŵr os ydy’ch grŵp wedi cofrestru yn barod, dilynwch y linc isod i wirio http://irun.wales/ dod o hyd-a-grŵp/

Ac os nad yw’r grŵp wedi ei gofrestru yna, na phetruswch! Cofrestrwch y grŵp heddiw drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar ein wefan, neu’r linc yma http://irun.wales/new-group-sign/ i gymryd rhan!
Y cyfan a ofynnwn wedyn yw eich bod yn gwneud sylwadau ar ein postiadau Facebook neu ar Drydar i enwebu eich tîm, gan nodi rheswm pam yr ydych chi’n credu y dylem roi'r cyfle yma i chi a’ch grŵp - pwy fydd Tîm Rhedeg Cymru 2017? Cofiwch ddefnyddio'r hashnod #werunwales neud #rhedegcymru er mwyn i ni ddilyn eich cais.

Bydd y gystadleuaeth yn cau ar Ionawr 22.

Os hoffech wybod mwy am y cyfle hwn, neu os fyddai'n well gennych gyflwyno eich enwebiad drwy e-bost, cysylltwch â: Sioned.jones@runwales.org.uk

Telerau ac Amodau

- Dros 16
- Yn seiliedig yng Nghymru
- Y gallu i ddarparu nodyn meddyg i ardystio eich bod yn gallu cymryd rhan
- Rhan o grŵp cofrestredig Rhedeg Cymru
- ymrwymedig
- Yn barod i gael hwyl!

Unwaith y bydd y 10 tîm (50 enillwyr) wedi eu dewis byddent yn derbyn neges o longyfarchiadau drwy e-bost gyda’r ddolen cofrestru a chod hyrwyddo i hawlio'r lle am ddim. POB LWC!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *