Mae parkrun yn trefnu sesiynau rhedeg 5km wythnosol a amserir, yn rhad ac am ddim, dros y byd. Yng Nghymru mae dros 36 cangen o parkrun ac mae’r digwyddiadau i gyd yn cael eu cynnal mewn lleoliadau syfrdanol sy’n ddiogel (dim ceir) ac yn hawdd i bawb gyrraedd atynt. Mae parkrun yn cynnig cyfle i bawb gymryd rhan; o’r rhai sy’n cymryd eu camau cyntaf i Olympiaid; o redwyr ifanc i’r rhai sydd â mwy o brofiad; mae croeso i bawb gymryd rhan mewn parkrun.

Dewch o hyd i’ch parkrun agosaf yma

Dim parkrun yn eich ardal chi? Be am sefydlu un?

Lawrlwythwch ein taflen awgrymiadau i ddarganfod mwy am sefydlu parkrun

Eisiau cymorth ariannol ar gyfer eich parkrun?

Mae Rhedeg Cymru wedi ariannu 14 parkrun  yng Nghymru ers 2014, a gyda rhagor o gyllid ar gael i sefydlu mwy o parkruns beth am gysylltu â ni i gael eich parkrun yn eich cymuned chi.

Related Posts

There are currently no posts.