Mae parkrun yn trefnu sesiynau rhedeg 5km am ddim, sy’n cael eu hamseru, bob wythnos o gwmpas y byd. Yng Nghymru, mae 16 parkrun i oedolion a 5 parkrun i blant a phobl ifanc, ac mae pob un or digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal mewn lleoliadau godidog yng Nghymru sy’n ddiogel (dim ceir) ac yn hygyrch i bawb. Mae parkrun yn rhoi’r cyfle i bawb gymryd rhan, o’r rheini sy’n rhedeg am y tro cyntaf i athletwyr Olympaidd, ac o bobl iau i redwyr mwy profiadol; un tîm mawr yw parkrun.

Dewch o hyd i’ch parkrun agosaf

Dim parkrun yn eich ardal chi? Be am sefydlu un?

Lawrlwythwch ein taflen awgrymiadau i ddarganfod mwy am sefydlu parkrun

Eisiau cymorth ariannol ar gyfer eich parkrun?

Mae Rhedeg Cymru wedi ariannu 7 parkrun newydd yng Nghymru ers 2014, a gyda rhagor o gyllid ar gael i sefydlu mwy o parkruns beth am gysylltu â ni i gael eich parkrun yn eich cymuned chi.

Related Posts

There are currently no posts.