MEET OUR TRUE RUNNERS

Ffion’s Blog

(03/02/2016) - Mae’r flwyddyn newydd wedi ein cyrraedd, ac mae pawb wrthi’n creu addewidion di-ri. Os yr ydych chi, fel fi, wedi meddwl am gychwyn rhedeg y flwyddyn yma: gwnewch! Peidiwch ildio i feddylfryd negyddol a chychwynnwch arni! Fe wneith fyd o les i chi, a choeliwch i fi, cewch cymaint o foddhad wrth daro targedau personol tro ar ôl tro, fydd na ddim sbïo’n ôl!

Inspired by what you’ve read?