MEET OUR TRUE RUNNERS

Gareth’s Blog

(15/02/2017) - Blwyddyn newydd dda i chi, a blwyddyn newydd llawn rhedeg gobeithio? Dyna ydi fy mwriad i eniwe. Dwi’n benderfynol blwyddyn yma o rhedeg fwy o filltiroedd nag ydw i erioed wedi o’r blaen. Dwi di bod yn rhedeg ers 2013…Yn 2013 rhedais y mwya’ dwi erioed wedi rhedeg erbyn hyn, 243 o filltiroedd – oni’n rili … Continue reading "2017"
(20/12/2016) - Nes i gychwyn rhedeg tua phedair blynedd yn ôl ar o i’n Nhad farw. Doedd Dad ddim yn ddyn hynod o ffit; yn ysmygwr, ers ei blentyndod, ac wedi treulio’i fywyd yn bwyta’r bwyd blasus – y stwff ‘da ni gyd yn gwybod sydd ddim yn dda inni! Gormod o facwn, selsig, a chig eidion! … Continue reading "Mae bywyd yn fregus …"
(12/10/2016) - Dwi yn aml yn teimlo fel rhagrithiwr pan yn ‘sgwennu’r blog ‘ma, yn bennaf oherwydd fy mod i’n mynd trwy adegau gwahanol hefo redeg… weithia fyddai’n rhedeg yn aml ac yn mynd rêl boi am dau-fis, ond wedyn fyddai’n stopio am dau-fis. Ydi hi’n iawn fy mod I’n sgwennu blog am rhedeg? Yn enwedig ar … Continue reading "The Run-Life Balance"
(29/06/2016) - Do you record your runs? Is it important to record your runs; distances, routes, pace, times?
(07/04/2016) - Ia, teitl odd i blog am redeg! Mae yna esboniad, dwi’n addo…!
(25/02/2016) - Sut i gychwyn… Dyna gwestiwn! Cychwyn rhedeg, neu gychwyn blog? Dwi byth yn siŵr sut i gychwyn blog – ond dyna rywbeth i mi boeni am!
(03/02/2016) - So, dyma fy mlog cyntaf! Pam ydw i di cytuno i gychwyn blogio? I fod yn hollol onest – er mwyn rhoi'r “wmf” i mi gario ‘mlaen i redeg!

Inspired by what you’ve read?