Run Wales

Annog Rhedwyr Newydd

I have been running now for about 4 years. I was at a very low point in my life, I’d put on a lot of weight, I wasn’t very happy […]

O gryfder i gryfder

Hefo rhedeg, y mwy o ymdrech ‘da chi’n rhoi mewn, y mwyaf gewch chi allan ohono – fel bob dim arall am wn i! Os ydych yn mynd yn gyson […]

Me and Alfie’s Army

Recently I was honoured to be invited to this year’s Alfie’s Army first training day. I met this year’s participants and got to hear some very motivational speeches. Alfie himself, […]

Ydw’i yn gallu rhedeg?

Tua tair wythnos yn nol dechreuais grŵp cerdded i redeg newydd yn ardal Bae Caerdydd / Penarth. Cyn i’r grŵp gychwyn rhedeg gyda’i gilydd (cyn iddynt gwrdd hyd yn oed) […]