2017

Blwyddyn newydd dda i chi, a blwyddyn newydd llawn rhedeg gobeithio?

Dyna ydi fy mwriad i eniwe. Dwi'n benderfynol blwyddyn yma o rhedeg fwy o filltiroedd nag ydw i erioed wedi o'r blaen. Dwi di bod yn rhedeg ers 2013...Yn 2013 rhedais y mwya' dwi erioed wedi rhedeg erbyn hyn, 243 o filltiroedd - oni'n rili keen! Ar ôl cael fy mhlentyn cyntaf diwedd 2013, ac yna un arall diwedd 2015 (yr un dyddiad dyflwydd ar wahân sa' chi'n coelio!) ddaru fy milltiroedd gostwng i lawr at 'chydig dros 100 y flwyddyn. Ond blwyddyn yma, dwi benderfynol o curo 2013...felly, dyna'r targed - 243.

Er mwyn cadw diddordeb, a gorfodi fi i neud fwy o redeg, dwi am 'entro' fy hyn i fewn i llond llaw o rasys, gan cychwyn ym mis yma (Chwefror) efo 10k Rhuthin. Dwi hefyd wedi cofrestru efo tîm o gwaith i neud y "Welsh Castles Relay", a dwi'n gobeithio rhedeg un o'r canghennau yma yn y gogledd.

Ma' un o'n blogwyr (Hannah - cerwch i darllen ei blogiau ar ôl gorffen yma!) wedi penderfynu gosod sialens i'w hyn i rhedeg o Gaergybi, trwy canolbarth Cymru a gorffen yng Nghas Gwent, felly dwi am ymuno â hi tra'i bod hi yn y gogledd a rhedeg efo hi. Dwi am cadw fy llygaid ar agor am fwy o rasys diddorol hefyd. Mae hanner marathon Caeredin ym mis Mai, hanner Caerdydd ym mis Hydref, a hanner Conwy ym mis Tachwedd....gawn ni weld sut mae'r lefelau ffitrwydd yn dŵad! :)

Eniwe, blog sydyn am rwan, na'i adael i chi wybod sut mae pethau'n mynd yn y blogiau nesa ma'! Pob hwyl am rwan!