Running

 

Running
Running forward
Problems melting behind
One step in front of the other
The weight of the world disappears in a flash
On and on
Just me and the wind
Nobody around to create havoc
Heart beating, blood pumping
Muscles working, feet pounding
Miles in front, Miles Behind
Distance separating the person from the role
The role as a mother
As a woman, as a friend
All of them disappear as I go and go.

[video width="320" height="576" mp4="http://staging.celfserver.co.uk/irunwales/web/app/uploads/Nicola-Running-Poem.mp4"][/video]

And here I am
At the end of the journey -
Sweating, dizzy
My mind blank
I am now ready to face the world
Nothing to stop-me
I'm still here!

Find me @mehubbyandkids

Alifetimeofdiy.wordpress.co.uk

Rhedeg
Rhedeg ymlaen
Problemau yn ymdoddi tu ôl.
Un cam o flaen y llall
Pwysau'r byd yn diflannu mewn fflach.
Ymlaen ac ymlaen
Jyst fi â'r gwynt
Neb o gwmpas i greu helynt.
Curiad calon, hergwd gwaed,
Gweithrediad cyhyrau, taro traed.
Milltiroedd o flaen,
Milltiroedd tu ôl
Pellter yn gwahanu y person â'r rôl.
Y rôl fel mam,
Fel gwraig, fel ffrind,
I gyd yn diflannu wrth i fi mynd a mynd.

[video width="320" height="576" mp4="http://staging.celfserver.co.uk/irunwales/web/app/uploads/Nicola-Running-Poem.mp4"][/video]

A dyma fi
Ar diwedd y daith-
Yn chwysu,
Yn pendro,
Fy meddwl yn wag.
Yn barod nawr i wynebu'r byd.
Dim byd i'm stopio-
Dwi yma o hyd!

Dod o hyd i fi @mehubbyandkids

Alifetimeofdiy.wordpress.co.uk