Run Wales

BACK TO RESULTS

Clwb Rhedeg Menter Iaith Bangor


Summary of Group:

Clwb Rhedeg Cymraeg i bobl siarad Cymraeg tra yn rhedeg a cyfle i ddysgywr a pobl ail iaith i ymarfer drwy redeg.

 

 

 

 

 

 

AMSERLEN O WEITHGAREDDAU RHEOLAIDD:

Dydd: Dydd Mawrth Amser: Noswaith Lefel: Gallu cymysg
Lleoliad: Ysgol Friars Cost: Am ddim
Gweithgaredd: Dim i bob dim Rhyw: Cymysg
O ddim i fedru rhedeg mor bell a fedrwch chi, debyg i Zero to hero neu couch to 5k. Cyfle i ymarfer efo eraill yn Gymraeg a rhedeg i adeiladu i fyny i eich gol chi eich hun.

 

GWEITHGAREDDAU ERAILL:

Paned a Moider bob wythnos a Peint a Sgwrs bob pythefnos.

 

Y TÎM:

Meirion Owen, Hyfforddwr
Wedi rhedeg ers blynyddoedd ac eisiau creu ffyrdd eraill o sgwrsio yn Gymraeg tra'n ymarfer a rhedeg.

 

Elin Walker Jones, Arweinydd
Yn rhedeg ac eisiau ail gychwyn, yn frwd yn y gymuned i gael mwy o gyfleodd i siarad Cymraeg ym Mangor.

 

Lleoliad: