Run Wales

Yma i chi

P’un a ydych chi’n ystyried rhedeg am y tro cyntaf ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, eich 5k cyntaf neu farathon cyntaf, rydym ni yma i roi cyngor, cefnogaeth ac anogaeth yn gymorth i chi gyrraedd eich nod. Mae gennym ni rwydwaith o grwpiau ac arweinwyr hyfforddedig dros Gymru er mwyn eich helpu i gychwyn ar eich siwrnai redeg.