Run Wales
Pam sefydlu grŵp rhedeg yn y gweithle?

Fel cyflogwr, byddwch yn gweld;

  • Effaith gadarnhaol ar straen, poen cefn ac iechyd meddyliol
  • Mwy o hyder, hunan-barch a mwy o gynhyrchiant
  • Llai o absenoldeb a dychwelyd i’r gwaith yn gynt ar ôl salwch
  • Llai o anafiadau yn y gwaith
  • Cadw mwy o staff
  • Gwell cyfathrebu, morâl ac amgylchedd
  • Delwedd gorfforaethol gadarnhaol