Run Wales

Gwelir rhedeg fel rhywbeth a wneir ar eich pen eich hun, ond gwelir pobl yn dod at ei gilydd i fwynhau rhedeg mewn amgylchedd cymdeithasol gyda ffrindiau, cydweithwyr neu yn y gymuned yn amlach erbyn hyn. Nod y llyfryn hwn yw ysbrydoli, cefnogi a rhoi'r holl wybodaeth i chi ynglŷn â sefydlu eich grŵp rhedeg eich hun.

Yn y llyfryn, bydd penodau ar y canlynol;

  • Ysbrydoli eraill i redeg - sut i sefydlu grŵp rhedeg cymdeithasol
  • Awgrymiadau ar gyfer rhedeg tymhorol - rhedeg mewn grŵp yn yr haf a'r gaeaf
  • Canllaw ar ddillad/offer rhedeg - sut i wneud yn siŵr eich bod yn prynu'r pethau iawn
  • Cyngor ar osgo a chanllaw ar steil rhedeg - dod yn rhedwr gwell
  • Bwyta i redeg, rhedeg i fwyta - cyngor defnyddiol i rannu gyda'ch grŵp
  • Gorffwys a gwella - pwysigrwydd gorffwys a gwella

Yn ogystal â rhaglenni hyfforddi y gellir eu lawrlwytho - canllawiau ar gyfer pellterau 5K, 10K, Hanner Marathon ac adnoddau amhrisiadwy eraill er mwyn eich helpu