I farcio International Women’s Day, mae Rachel Evans yn siarad am y rhesymau bod hi’n rhedeg….

Rhesymau i Rhedeg

 Mae mwy a mwy o fenywod yn dechrau rhedeg, felly ar gyfer International Women’s Day, mae Rachel Evans yn siarad amdano’r rhesymau pam fod hi’n caru rhedeg.

Fe gymerodd fy nhaith rhedeg 14 mis i newid fy hun o rywun oedd yn methu rhedeg o gwbl, i rywun sy’n gallu rhedeg marathon. Mae rhedeg fel therapi i fi, fel fy ffrind gorau. Mae gen i teulu newydd trwy’r gymuned rhedeg, ac mae’r lefelau hunan-barch sydd gen i nawr yn enfawr. Rwy’n gallu ‘neud cymaint o weithgareddau newydd oherwydd fy mod i’n credu yn fy hun yn feddyliol ac yn gorfforol.”

Does dim teimlad gwell na gorffen rhediad, does dim ots os mae’n rhediad lan a lawr y stryd, neu 26.2 milltir. Mae rhai pobl yn dringo mynyddoed I deimlo’r uchelgais, ond pan rwy’n gorffen rhedeg, rwy’n teimlo fel fy mod i ar ben y byd!”

Wedi eich ysbrydoli? Darllenwch mwy o’r storiau amdano’r rhesymau pam fod pobl fel chi yn rhedeg, neu ymunwch hefo’r Run Wales Community