Sut allwn ni gwneud mwy i tyfu rhedeg yn Nghymru?

Mae’r sbort o redeg yn tyfu  mwy a mwy yn Nghymru gyda tua 15% o oedolion yn dweud eu bod nhw’n rhedeg pob wythnos. Sut ydyn ni’n gwneud yn siwr fod y momentwm hyn yn cario ymlaen ar hyd pob agwedd o rhedeg ac athletau?

Er mwyn clywed lleisiau cymaint o bobl ac sy’n bosib, rydyn ni wedi creu arolwg ar-lein sy’n rhoi’r cyfle i chi rhannu eich meddylion ac eich barn chi.

Cliciwch fan hyn i roi eich barn