Rhedwch am ddim!

01.02.2016

Mae Rhedeg Cymru yn falch o gyhoeddi bod gennym ni 4 tocyn mynediad am ddim ar gael ar gyfer Pencampwriaethau Hanner Marathon y Byd
yr IAAF/Prifysgol Caerdydd yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 26 Mawrth.

I gael cyfle i ennill un o’r tocynnau hyn, rhannwch lun ohonoch chi’n rhedeg yn un o’ch hoff fannau yng Nghymru gan ddefnyddio’r hashnodau #irunwales ac #irunfree ar Facebook, Instagram neu Twitter, a byddwn ni’n dewis ein ffefrynnau. Gallech chi fod yn dilyn ôl troed y Pencampwyr – dyna beth fyddai llun da!!

Pob lwc.

Mae'r cystadleuaeth yn gorffen 17.02.2016