Hoffech chi…

Weld mwy o bobl Cymru yn cael y cyfle i gychwyn rhedeg?

Rydym yn recriwtio aelodau gwirfoddol newydd i ymuno â'n Grŵp Ymgynghorol, ble byddwch chi yn;

  • cefnogi'r rhaglen i gyflawni ei hamcanion hirdymor o sicrhau fwy o gyfleoedd i  bobl ledled Cymru fod yn fwy actif trwy redeg.
  • cefnogi datblygiadau strategol y rhaglen i gynyddu cyfranogiad grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol megis; BME, LGBT ac Iechyd Meddwl yng ngweithgareddau rhedeg cymdeithasol.
  • rhannu profiadau a dod â syniadau newydd i'r bwrdd.
  • Herio prosesau a ffyrdd o weithio.
  • eirioli a lobïo ar ran y rhaglen gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol
  • creu partneriaethau a rhwydweithiau newydd.
  • cymryd rhan mewn 4 cyfarfod grŵp blynyddol a rhai digwyddiadau allweddol ychwanegol

Os hoffech chi drafod y cyfle ymhellach, mae croeso i chi gysylltu a ni ar y rhif ffon isod, neu os hoffech chi fynegi diddordeb drwy anofn CV a chrynodeb byr o pam yr hoffech fod yn rhan o'r grŵp, i;

 

Sioned Jones
Run Wales Programme Manager
Welsh Athletics, Cardiff International Sports Stadium, Cardiff,
CF11 8AZ.
sioned.jones@runwales.org.uk

DYDDIAD CAU  30 TACHWEDD, 2017 
02902 649849 or 07864613658