Find your Nearest Group

YMUNWCH A CHYMUNED RHEDEG FWYAF CYMRU

Rydym yma i ddathlu unigolion a grwpiau sy'n rhedeg, loncian a cherdded eu ffyrdd i fywyd mwy actif. Fodd bynnag eich oedran, lefel ffitrwydd, dyhead, cefndir, neu leoliad fe all pawb fod yn rhan o Rhedeg Cymru! Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig arni, rydym yma i’ch cynorthwyo a’ch cefnogi bob cam o'r ffordd, a chroesawn bawb i fod yn rhan o'r gymuned rhedeg yng Nghymru

Cyfarfod ein Hyrwyddwyr

Rhediadau Heddiw

Gweithgarwch diweddaraf

Ydw'i yn gallu rhedeg?

Rebecca Williams | Cwrdd â’n rhedwyr | 18th July 2017

Ydi Siocled yn Fuddiol i chi?

Sioned Jones | newyddion | 7th July 2017

Park Run

Admin | newyddion | 13th June 2017

#RunWithUs Merthyr

Admin | newyddion | 13th June 2017

Tîm Rhedeg Cymru

Admin | newyddion | 13th June 2017

Cefnogaeth

TIPS & ADVICE
See More
COMPETITIONS
See More
BECOME A GROUP LEADER
See More
SET UP YOUR OWN RUNNING GROUP
Download

Diddordeb i sefydlu grŵp rhedeg?

You could be the perfect person to set up a running group and share your
enthusiasm and love for running with others!