Find your Nearest Group

YMUNWCH A CHYMUNED RHEDEG FWYAF CYMRU

Rydym yma i ddathlu unigolion a grwpiau sy'n rhedeg, loncian a cherdded eu ffyrdd i fywyd mwy actif. Fodd bynnag eich oedran, lefel ffitrwydd, dyhead, cefndir, neu leoliad fe all pawb fod yn rhan o Rhedeg Cymru! Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig arni, rydym yma i’ch cynorthwyo a’ch cefnogi bob cam o'r ffordd, a chroesawn bawb i fod yn rhan o'r gymuned rhedeg yng Nghymru

Cyfarfod ein Hyrwyddwyr

Rhediadau Heddiw

Gweithgarwch diweddaraf

Recharge the batteries

Richard Jackson-Hookins | Cwrdd â’n rhedwyr | 19th September 2017

My Roman Run escapades

Nicola | Cwrdd â’n rhedwyr | 18th September 2017

Why it all began!

Brett Davies | Cwrdd â’n rhedwyr | 25th August 2017

Taking on Snowdon

Lauren | Cwrdd â’n rhedwyr | 12th August 2017

Run Diva Run…..The Diff

Cat Johnson | Cwrdd â’n rhedwyr | 11th August 2017

Getting my mojo back!

Liam Pearce | Cwrdd â’n rhedwyr | 9th August 2017

I thought about shutting it all down

Gareth Edmondson | Cwrdd â’n rhedwyr | 8th August 2017

Me and Alfie's Army

Nicola | Cwrdd â’n rhedwyr | 4th August 2017

Cefnogaeth

TIPS & ADVICE
See More
COMPETITIONS
See More
BECOME A GROUP LEADER
See More
SET UP YOUR OWN RUNNING GROUP
Download

Diddordeb i sefydlu grŵp rhedeg?

You could be the perfect person to set up a running group and share your
enthusiasm and love for running with others!